«Takk, Tom Erik, for en imponerende jobb med revidering av våre lederkurs. Prosessen har svart til våre forventninger og krav, og vel så det. Du hadde en overbevisende rask evne til å sette deg inn i materien og utvikle presentasjonen og innholdet av kurset. Du traff godt med dine observasjoner og ønsket retning. Vi føler nå at vi kan levere et godt tilpasset kurs som NFF kan være stolte av. Takk for at du bidro med klokskap og konstruktive endringer til det bedre, både visuelt, pedagogisk og faglig.»