I fem moduler illustreres en situasjon med tegneserie og video. Deretter lager barna sine regler om hvordan de selv vil ha det – og setter det ut i praksis.

En skole for rent spill

På oppdrag fra Norges Fotballforbund laget vi Fair play-skolen. Siden lanseringen har det historiedrevne konseptet engasjert titusenvis av barn og unge i Fotball-Norge.

Norges Fotballforbund henvendte seg til Nye linjer da de ønsket å lage et morsomt og lærerikt konsept for å skape gode holdninger hos barn og ungdom.

Resultatet ble NFFs fair play-skole, et historiedrevet og brukervennlig konsept som setter «god folkeskikk, raushet og respekt» på dagsorden. Ingen pekefingre, ingen fasit – men et refleksjonsbasert konsept der barna selv må tenke over hva de synes er greit eller ikke.

Fair play-skolen er et undervisningsprogram i form av et aktivitetshefte med syv moduler.

De fem første modulene består av en situasjon som illustreres med både tegneserie og video – en problemstilling hentet fra barnas hverdag. Situasjonene baseres på Fair play-nøkkelbegreper som tillit, inkludering, respekt, mot og ærlighet.

I modul 6 bruker barna disse fem diskusjonene til å lage sine egne samspillsregler: Hvordan vil vi ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit?

I modul 7 omsettes dette i praksis ved at barna selv arrangerer fotballturnering.

Fra lansering er den holdningsskapende skolen blitt en kjempesuksess. Tusenvis av lag, og titusener av yngre spillere, har laget sine regler og satt dem ut i hverdagen.

Oppdrag: Et historiedrevet, holdingsskapende konsept for Norges Fotballforbund.

Referanse: Karin Berg-Ørbeck, Norges Fotballforbund.

Samarbeidspartnere: Morten Rakke (Rakke Multimedia), Tonje Walle-Egeli (NFF Vestfold), Iver Zaitzow Mikaelsen (tegninger).